Bijzonder knopgewicht van 200 G.


 

               

200 G. (= 200 gram) knopgewicht, gewone weging, fabrikant N.V. Becker's Sons Weegwerktuigenfabriek, later Becker's Sons N.V. Fijnmechanische Industrie te Brummen.

Het gewicht is 8 x gelijkt, voor het eerst op ijkkantoor 3 te Arnhem.
Eerste jaarletter van goedkeuring  n van 1940-1941, gevolgd door; t 1951-1952, W 1955-1956, X 1957-1958,
Y 1959-1960, A 1963-1964, B 1965-1966,  D 1967-1968.

Het gewicht is toegelaten conform de Noodmaatregel d.d. 11-01-1941. Tijdens de oorlogsjaren had de firma Becker's Sons gewichten in voorraad die voor Nederlands-West-Indië bestemd waren. Het betrof:

44 gewichten van 500 gram, met het opschrift 500 G.
355 gewichten van 200 gram, met het opschrift 200 G.
112 gewichten van 100 gram, met het opschrift 100 G.

Export was echter niet meer mogelijk, en in Nederland was er behoefte aan messing gewichten.
Om die redenen werd er toestemming verleend om de vermelde gewichten tot de ijk toe te laten, ondanks dat de Beschikking d.d. 09-05-1939, die op 01-01-1941 in werking trad, het opschrift gram voorschreef.

Het gewicht is één van de 355 gewichten van 200 gram.