128


Krukgewicht geijkt met stadswapen van Franeker voorzien van een scharnierende kruk.

Voor meer en grotere foto's klik op de foto  ►  ►  ►  ►  ►

Gezien schuin van boven, liggende kruk. Op de kruk zijn IIII ingekerfd
Rondom de kruk een kleine verhoging in het gewicht waarin de kruk is bevestigd.
Op de schouder van het gewicht staat het stadswapen van Franeker afgebeeld.
Aan de bovenzijde van het stadswapen (bel) zijn links en rechts de initialen  C C.
Op het lichaam van het gewicht zijn vier sierringen aangebracht twee net onder de schouder een en twee net boven het grondvlak. Het grondvlak is geheel vlak. Gewogen massa 110.4 gram.

Opmerkingen
> de vier inkervingen in de kruk zijn zeer waarschijnlijk bedoeld om het gewicht, nadat het
   gegoten was, op gewicht te brengen.
> Het is bijzonder te noemen dat dit kleine gewichtje de afgelopen paarhonderdjaar bewaard is
   gebleven daar deze gewichtjes qua omvang snel kwijtraken en verloren gaan.

   Verondersteld kan worden dat de initialen C C staan voor Cornelis C. werkzaam vanaf 1643 (zie
   afdruk 1424 uit ‘Doube 1978’ pagina 345).


  

> Menco Holtman beschreef in zijn boek ‘Meten en Wegen in Friesland’ de vormen, en
   bijbehorende jaartallen van de Franeker bel. Cornelis C. (C C ) werkzaam vanaf 1643 past
   in het  hier onderstaande rijtje bellen tussen 1586 en 1815.

> Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de gieter van het gewicht.


                                        cc

Foto's en determinate R.J. Holtman
Bron:
Meten en Wegen in Friesland

4 afbeeldingen