Druppelknopgewichten 1820-1912

In de periode 1820- en tot kort na 1870 werd er een speciaal modelknopgewichten vervaardigd, de druppelknopgewichten.
Ze werden geproduceerd van ongeveer 1847 tot 1875. Een druppelknopgewicht is een Nederlands metriek gewicht met een druppelvormigeknop. Het model was nog niet voorgeschreven, zodat er zowel taps toelopende als cilindrische uitvoeringen met een aan het gewichtlichaam vastgegoten knop voorkomen. De druppelknop kende in de periode 1820-1912 eveneens verschillende vormen.

De term druppelknopgewicht werd bedacht door de gewichtenverzamelaar Ad van Diest. Hij schreef in 1975 in het kwartaalblad Mededelingen van de Vereniging van Verzamelaars van Maten en Gewichten (VVMG) als eerste over ‘gewichten met een lange slanke hals met een druppelvormige knop’. In 1976 publiceerde Van Diest een tweede artikel over zoals hij ze toen noemde: druppelknopgewichten, met foto’s van statige messing gewichten met een druppelvormige knop. Daarmee werd het druppelknopgewicht voor altijd uit de anonimiteit gehaald.

Druppelknopgewichten werden gefabriceerd in Amsterdam, Arnhem, Groningen, Leeuwarden, Sneek en Utrecht.
In de periode 1820-1912 werden ze vervaardigd met een massa van 10, 5, 2, 1 Ned. pond, 5, 2, 1 Ned. ons, 5, 2, 1 Ned. lood, 5, 2 en
1 Ned. Wigtje en gebruikt voor gewone en voor fijne weging.
Het buiten gebruik raken van de druppelknopgewichten werd in gang gezet door een Inspecteur van het IJkwezen, die naar rationalisering en mechanisering van de gewichtenproductie streefde. Druppelknopgewichten werden vervaardigd tijdens de periode waarin een justeeropening nog niet verplicht was. Na 1912 moesten de knop- en krukgewichten in het grondvlak van een justeeropening zijn voorzien, met uitzondering van de knopgewichten van 2 en 1 gram. Voor de druppelknopgewichten gold na 1912:

• Zolang ze nog de juiste massa hadden, mochten ze herkeurd worden.
• Als ze niet meer de juiste massa hadden, werden ze vanwege het ontbreken van een justeeropening bijna allemaal afgekeurd.
  Zo raakten ze in onbruik.
• Ze werden alleen nog ter herkeuring toegelaten als ze van een centrale justeeropening waren voorzien.

Druppelknopgewichten 1870-1912
De druppelknopgewichten uit deze periode werden vervaardigd met een massa van
5, 2, 1 kilogram, 5, 2, 1 hektogram, 5, 2, 1 dekagram, 5, 2 en 1 gram. Ze werden tot
ongeveer 1875 geproduceerd.