Jaarletters 1820-1875

Het overzicht van de goedkeuringsmerken uit de periode 1820-1998 toont van de alfabetten alleen de jaarletters zonder het stempelveld, dat in de periode 1820-1836 meerdere vormen kon hebben. Naast jaarletters in een stempelveld werden er in de periode 1820-1836 ook jaarletters zonder stempelveld afgeslagen.
Van de jaarletter A van 1820 tot en met de R van 1836 zijn veel variaties bekend, omdat in de periode 1820-1836 het snijden van de stempelijzers met de jaarletters door plaatselijke stempelsnijders werd uitgevoerd.
Vanaf 1837 werden er in ons land, met uitzondering van de provincie Limburg, stempelijzers gebruikt die door de Munt in Utrecht waren gesneden. Daarmee verdween de variatie in uitvoering van de jaarletters vanaf 1837 grotendeels. Enige diversiteit, zij het in mindere mate, bleef bestaan. Dat kwam omdat de Munt ook niet vormvast was bij het snijden van de stempels, het was immers handwerk.
In Limburg werden niet tot 1837 maar tot en met 1845 afwijkende jaarletters afgeslagen. Pas vanaf 1846 gebruikte men daar stempelijzers die door de Munt in Utrecht waren gesneden.

Hieronder dezelfde jaarletters als bovenstaand, echter anders gerangschikt.
Zie duidelijk het verschil in type letters in de zes gebruikte alfabetten.

  1820   1845   1869   1890   1922-1923

  1963-1964

  1821   1846   1870     1891   1924-1925

   1965-1966

  1822   1847    1871    1892   1926-1927

    niet uitgegeven

  1823   1848   1872   1893    1928-1929

  1967-1968

  1824   1849   1873      niet uitgegeven      niet uitgegeven

  1969-1970

 1825   1850     niet uitgegeven 1894-1895   1930-1931

  1971-1972

  1826   1851    1874   1896-1897   1932-1933

  1973-1974

  1827   1852   1875   1898-1899   1934-1935

     1975

    1828    1853    1876      niet uitgegeven      niet uitgegeven

     1976

  1829   1854   1877   1900-1901   1936-1937

     1977

  1830     1855   1878     niet uitgegeven     niet uitgegeven

      1978

  1831   1856      niet uitgegeven     niet uitgegeven   1938-1939

      1979

 1832   1857   1879   1902-1903   1940-1941

     1980

  1833    1858     niet uitgegeven     niet uitgegeven     niet uitgegeven

       1981

 1834   1859  1880   1904-1905   1942-1943

        1982

  1835   1860    1881   1906-1907   1944-1946

         1983

  1836   1861    1882   1908-1909   1947-1948

         1984

    1837   1862   1883   1910-1911

  1949-1950

    Etc, etc

  1838     1863    1884   1912-1913

  1951-1952

         ------

  1839   1864

  1885

    niet uitgegeven

    niet uitgegeven

         ------

  1840   1865   1886   1914-1915

  1953-1954

         ------

 1841   1866     niet uitgegeven     niet uitgegeven

  1955-1956

         ------
  1842   1867   1887   1916-1917

   1957-1958

         ------

  1843    niet uitgegeven  1888   1918-1919

  1959-1960

         ------

  1844 1868   1889   1920-1921     1961-1962  

 © oudegewichtjes.nl &
 goudenzilverweging.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor: Gewichtsvormen