Knopgewichten 4 NEDERLANDSE ONCEN # deze pagina toont 1 gewicht.

004


Knopgewicht 4 NEDERLANDSE ONCEN gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 04
Op de schouder van het gewicht staat 4 NED. ONCEN gevolgd door de particuliere
merken van de arrondissementsijkers; T.A. Nagel de jaarletter B 1821, J.G.E.G. Stierling C 1822, D 1823. Op de romp van het gewicht is een derde ijkmeester afgeslagen J.T. de Munnich en de gotische jaarletter e 1849.

Bijzonderheden
> In het grondvlak zijn vijf justeringen aangebracht
> 4 NEDERLANDSE ONCEN is een niet vaak voorkomende massa.

Arrondissementsijkers

Theodorus Antonius Nagel
Bij besluit van de Soevereine Vorst van 29 december 1814 benoemd geworden tot ijk- en justeermeester generaal van het Troois gewicht. Als zodanig eervol ontslagen toen door de invoering van het metrieke stelsel het Troois gewicht werd afgeschaft werd  Nagel Theodorus Antonius benoemd op 14 maart 1820 te Amsterdam tot arrondissementsijker aldaar. Overleden 20 dec. 1831.

  J.G.E.G. Stierling
Adjunct-ijker te Nieuwer-Amstel (arrondissement
Amsterdam), periode 1821–1825. Het merk dateert uit 1822.

 
Dr. Theodorus Johannes Munnich.

Geboren op 7 mei 1812 te Amsterdam als vierde kind van George Munnich (Osnabrück, 1766) en Anna Maria Meyer (Amsterdam, 1781).
Benoemd 18 december 1842 te Haarlem, zeer waarschijnlijk aangevangen op
01-01-1843 Op wachtgeld gesteld 1 januari 1870. Overleden 28 mei 1878.

Note:
> In 2000 jaar gewichten in de Nederlanden wordt de naam van de Munnich
   gespeld met een K op het einde. Dit is een typefout daar zijn naam op een H
   eindigd (zie pagina 88 en 93 volgnr.166)
> Over de datum van aanstelling als arrondissementsijker bestaan twee
   verschillende data de één volgens 2000 jaar gewichten in de Nederlanden op
  
18 december 1842, (zie pagina 88) de ander genoemd in zijn biografie
   Anneke van Veen op 1 januari 1843.
> Idem in: Nederlandse Gewichten K.C.M. Zevenboom Dr. D.A Wittop Koning op
   pagina 137.
> Rond om de voorletters van Munnich zijn enige onduidelijkheden Johan
   Theodorus Munnich krijgt bij zijn geboorte de naam Theodorus Johannes
   Munnich. Echter in de 'LIJST VAN WACHTGELDEN ten behoeven van gewezen
   burgelijke ambtenaren' staat 'F.J. Munnich zich noemende en schrijvende
   J.T. Munnich' klik hier.
  
Hoe het ook zij Munnich noemde zich zijn hele leven Johannes Theodorus
   Munnich.

Op 28 mei 1878 overlijdt Munnich in de ouderdom van 66 jaar. Hij woont dan in het huis 'Slootwijk' in de buurt van Loenersloot. In de door Munnichs zuster, de weduwe G.W. van Rossum-Munnich, geplaatste overlijdensadvertentie heet hij weer Theodorus Johannes.

Biografie van J.T. Munnich klik hier

4 afbeeldingen