Afkeurmerken


Wanneer een gewicht niet meer in aanmerking voor goedkeuring kwam, werd het in de periode 1820-1989 voorzien van tenminste tweemaal een driehoek afgeslagen. 
 
 

Twee afkeuringsmerken uit de periode 1820-1989, afgeslagen door en onder de jaarletter a van 1922-1923.

Afkeuringskenmerk vanaf 01-05-1989
Het kenmerk zoals onder meer NMi Certin B.V. te Delft dat als opvolger van de Dienst van het IJkwezen in Nederland, vanaf 01-05-1989 als afkeuringsmerk hanteerde. Elke kolom bevat vier vakjes, die van boven naar beneden de cijfers 1, 2, 3 en 4 aangeven. Om de markering te berekenen dienen de door de cirkels gemarkeerde cijfers in iedere kolom opgeteld te worden. Als er een tweede cirkel in een kolom staat, wordt er bij die optelling nog een cijfer 1 opgeteld. Er staan nooit twee cirkels naast of onder elkaar. Het kenmerk toont de hoogst mogelijke markering: 7575.
Afkeuringsmerk vanaf 01-05-1989: 

Klik hier voor: Jaarletters Nederlandse Antillen