Ton Lansdaal DNB (De Nederlandsche Bank)

Het was in 2010 toen de conservator van Internet Museum oudegewichtjes.nl Gerard Warburg contact opnam met de DNB Amsterdam met de vraag of de bank ook gewichten bezat om munten en of goud - zilver mee af te wegen.

Dit resulteerde tot een afspraak met Head Visitorscentre at De Nederlandsche Bank NV Amsterdam; Ton Lansdaal.  Voor Ton Lansdaal was het begrip “gewichten van de bank” nieuw. Met grote bereidwilligheid en inzet ging Ton navraag plegen bij het archief en kwam uit bij Joke van der Hulst.

Er bleken gewichten te zijn, zowel in het archief als in de goudkluis (lees hoofdkluis).
Noch van de gewichten uit het archief noch van die uit de hoofdkluis was ook maar iets bekend.
Allen waren het er snel over eens dat de gewichten gedetermineerd dienden te worden en een plaats moesten krijgen in een vitrine. Immers met deze gewichten zijn, voordat de bank digitaal ging wegen, de goudstaven die deel uit maken van de Nederlandse goudvoorraad en de in de hoofdkluis aanwezige gouden munten gewogen.

Wanneer u zich beseft dat de hoofdkluis een ondoordringbare vesting is dan kunt u zich voorstellen hoeveel moeite Ton Lansdaal heeft moeten doen om via het protocol de gewichten door Warburg en Tieleman (laatst genoemde is conservator van Webmuseum www.goudenzilverweging.nl) gedetermineerd te doen krijgen. Maar het is uiteindelijk gelukt door tomeloze inzet van Ton Lansdaal.

Note van de conservatoren Warburg en Tieleman: de DNB mag trots zijn om mensen zoals Joke van der Hulst en
Ton Lansdaal in haar gelederen te hebben. Zij durven ons inziens wat velen niet durven, namelijk hun nek uit te steken zodat historische voorwerpen en dat zijn deze DNB gewichten op een juiste manier gedocumenteerd en bewaard blijven, ook al kost dat wat van hun eigen vrije tijd. Ongekend dat mensen die bij zo’n grote instelling werken voor 100% hun medewerking en wel met passie hieraan verleenden. De DNB gewichten staan nu allen in prachtige vitrines, zijn gedetermineerd en worden zorgvuldig bewaard voor het nageslacht!
Menig Museum kan hier een voorbeeld aan nemen...

Gerard J. Warburg