Voormetieke sluitgewichten 1 POND Rotterdam # deze pagina toont 1 gewicht.

022


Sluitgewicht 1 POND ROTTERDAM, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Compleet sluitgewicht

Aantal ijken: 01
Sluitgewicht 1 POND Rotterdam, voormetriek
Eerste en tevens laatste ijk, de jaarletter D
Gewogen gewicht 469 gram ("licht gewicht").

Gieter/fabrikant
Rechts van het slot is op de buitenkant van het deksel het gietersmerk aangebracht van kopergieter 'Gewichtmacher' Johann Konrad Schön te Neurenberg, bestaande uit;
twee gekruiste sleutels in schild.
Schön gebruikte dit merk van 1781 tot en met 1793 (zie Herman P. Lockner afbeelding 1418 op pagina 202). Johann Konrad Schön was reeds in 1750 'meester' maar gebruikte tot 1781 een ander merk namelijk "Das Meer Roß"

Links van het slot is afgeslagen het wapen van Rotterdam, de jaarletter D, en de 1 die aangeeft dat het om 1 Rotterdams pond gaat.
Tevens zijn alle pijlen/bakjes geijkt met de jaarletter D en horen bij elkaar. Wat de jaarletters van Rotterdam aangaat hiervan is tot nu toe weinig bekend. Een feit is dat de jaarletter D stamt uit de periode tussen 1781 en 1793.

Foto's J.C.R. Salm