Standaard melkmaten

Standaarden, ook wel modellen genoemd, werden als model gebruikt door het IJkwezen, te herkennen aan de staande naar links gerichte leeuw, in een ovaal stempelveld, het eigendomsmerk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken c.q. het Rijks stempel.

Alleen de standaarden van 1-e en 2-e rang werden van dat stempel voorzien (Koninklijk Besluit 06-03-1819, art VI).

Sommige standaardmaten werden, naast de staande naar links gerichte leeuw, ook geijkt en voorzien van een jaarletter van goedkeuring bijv. R van 1882.